Daria Maria - Taina Botezului- 

Iulia Sophia - Taina Botezului- 

Ioan Alexandru - Taina Botezului- 

Antonia Andreea - Taina Botezului-